Currently browsing tag

luftintag

Luftintag i häststallar

När det gäller stallventilation så är det alltid luftintagen som är viktigast för hur ventilationen kommer att fungera. Den här artikeln handlar …

Luftintag i hässtall. Foto Anders Ehrlemark 2012

Viktigt att kunna justera ventilationen

Vid beräkning av ventilation i stall utgår man från det ventilationsbehov som krävs vid full beläggning sommartid, så kallad maxventilation. Det innebär …