Planera ridhus och stall så att det finns plats för en bra ventilation

När man väljer planlösning för bostäder och kontor behöver man inte tänka så mycket på ventilationen. Ventilationsbehovet är ganska litet och det går enkelt att fördela ventilationsluften i huset med hjälp av ventilationskanaler. I byggnader för djur är ventilationsbehovet minst 10-15 gånger större (räknat på samma golvarea) och det blir mycket kostsamt om man skall fördela all den luften med hjälp av kanalsystem. Den överlägset mest ekonomiska lösningen är att ta in luft direkt utifrån. Samma sak gäller för ventilation i ridhus. Den minst kostsamma ventilationslösningen bygger på att man kan ta in ventilationsluft längs ytterväggarna.

När man planerar att bygga ridhus och stall kan det verka lockande att bygga ihop byggnaderna så att de ligger långsida mot långsida. På så sätt sparar man en yttervägg.

Att bygga så här ger problem med ventilation, snöras och brandskydd. Illustration Anders Ehrlemark 2013
Att bygga så här ger problem med ventilation, snöras och brandskydd. Illustration Anders Ehrlemark 2013

Denna lösning är dock inte så bra ur ventilationssynpunkt. Den inbesparade ytterväggen skulle ha behövts för att sätta in ventilationsöppningar. Man kan inte ha öppningar mellan ridhus och stall. Det beror på att om fuktig luft från stallet kommer in i ridhuset får man fuktproblem och att den dammiga luften från ridhuset inte är bra för luftkvalitén i stallet. Ur brandskyddssynpunkt skall dessutom väggen mellan stallet och ridhuset vara brand­av­skiljande, och då kan man inte ha ständigt öppna öppningar.

Fläktventilation

I stallar med fläktventilation och ett plant innertak kan man ibland lösa problemet med luftfördelning genom att ta in luften till stallet via vindsutrymmet.

Det kan dock vara vanskligt att placera frånluftsfläktar på stallets tak eftersom de lätt skadas av snöras från det högre liggande ridhustaket.

Naturlig ventilation

Om man tänker använda naturlig ventilation kan man varken använda tilluftskanaler eller vindsutrymmen utan tilluften måste komma direkt utifrån. Med naturlig ventilation ridhuset får det aldrig finnas en direkt förbindelse mellan stall och ridhus. Eftersom ridhuset är högre blir skorstenseffekt störst där och den varma fuktiga luften från stallet går via ridhuset och ut. Det medför alltid kondens och fuktproblem.

Ju bredare stallet är desto större blir problemet med ventilationen. Bilden visar en olämplig utformning av ett stall planerat för naturlig ventilation. Fördelningen av friskluft blir inte bra när man bara kan ta in luft från en sida.

Det blir problem med fördelning av friskluft om man bara kan tillföra luft från en sida.
Det blir problem med fördelning av friskluft om man bara kan tillföra luft från en sida.

Det finns fler nackdelar med att bygga sida mot sida. Behov av brandavskiljning har nämnts. Stallet blir dessutom mörkare eftersom man bara kan ha fönster på en sida. Ytterligare en nackdel är att det ofta bildas en ficka mellan det högre ridhuset och det lägre stallet där det samlas snö på vintern. Det medför att det behövs det ofta en kraftigare takkonstruktion.

En öppen gång mellan stall och ridhus förhindrar att fuktig stalluft kommer in i ridhuset. Foto Anders Ehrlemark 2012
En öppen gång mellan stall och ridhus förhindrar att fuktig stalluft kommer in i ridhuset. Foto Anders Ehrlemark 2012

Ur ventilationssynpunkt är det bäst om stall och ridhus ligger fritt i förhållande till varandra. Det bör dessutom finnas ett ”dragavbrott ”  eller sluss så att inte stalluften kan strömma direkt in i ridhuset. Ett dragavbrott kan t.ex. vara en öppen gång med tak som på bilden ovan.

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.