Om stallfakta.se

Författarna och nättidningen

Stallfakta.se skapas av ett nätverk av fackmän inom lantbruksområdet. Stallfakta.se är oberoende av organisationer och företag. Författarna får ingen ersättning men har möjlighet att presentera sig själva och sin verksamhet på en författarsida.

Upphovsrätt

Respektive författare har upphovsrätten till och ansvaret för sin artikel. För upphovrätten gäller  Creative commons licens typ ”Creative Commons erkännande, inga bearbetningar”, vilket i korthet betyder:

innebär att du som upphovsmannen tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas. I samband med användning eller spridning av verket ska upphovsmannen också anges.”

Fullständig text här >>

Principer för innehållet

Artiklarna skall vara faktabaserade och sakliga.

Artiklarna får inte innehålla textreklam för produkter och företag.

Om texten handlar om specifika produkter eller företag så skall de beskrivas på ett så objektivt och balanserat sätt som möjligt.

Nättidningen är inte avsedd för opinionsbildning.

Redaktören kontrollerar att artiklarna uppfyller ovanstående principer och kan låta bli att publicera eller ta bort artiklar som inte uppfyller kraven.

Medverkan

Om du är fackman inom området och vill medverka så ta kontakt med redaktören mha formuläret under menyval  ”Kontakt”.

Frågor om innehållet

Frågor om innehållet i olika artiklar ställs i första hand till respektive författare. Se kontaktuppgifter på författarsidan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *