Viktigt att kunna justera ventilationen

Vid beräkning av ventilation i stall utgår man från det ventilationsbehov som krävs vid full beläggning sommartid, så kallad maxventilation. Det innebär att friskluftsintagens öppningar och frånluftstrummans storlek måste anpassas för att klara av den stora mängd luft som ska kunna passera in i stallet även om fönster och dörrar inte står öppna sommartid. I ett isolerat stall behöver dock luftflödet även kunna minskas vintertid för att kunna bibehålla en behaglig stalltemperatur men ändå kunna ventilera bort fukt och gaser ur stallet.

För att kunna anpassa stallklimatet i stallet efter klimatet som råder utomhus måste ventilationen kunna regleras på något sätt. I stall med mekanisk ventilation styr man ofta flödet genom att minska eller öka varvtalet på fläkten. Ofta räcker dock inte det som enda åtgärd. Stallet blir kallt och vattnet fryser osv. Många försöker då rädda situationen genom att täppa igen friskluftsintag och frånluftstrumma med allehanda trasor eller bitar av väggisolering. Förvisso behåller man värmen i stallet, men fukten och gaserna som man inte vill ha kvar i stallet stannar också. Av den anledningen är det mycket viktigt att man ser till att installera ventilationsdon i stallet som går att reglera utefter den rådande väderleken utomhus.

Agneta Hermansson

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.