Agneta Hermansson

Erfarenhet

Jag är husdjursagronom med inriktning djurmiljö och djurskydd/djurvälfärd.

Jag har jobbat med djurskyddsfrågor och som byggnadskonsulent(förprövning) sedan 2006.

Mina uppdrag handlar i första hand om förebyggande åtgärder för en bra djurmiljö för djuren och en bra arbetsmiljö för människorna på hästanläggningar.

Verksamhet

Jag bedriver en fristående konsultverksamhet som erbjuder:

-Stallmiljöutredningar

-Utbildning inom områdena stallmiljö och ventilation samt djurskydd/djurvälfärd.

-Byggrådgivning inklusive framställning av ritningar vid ny- om och tillbyggnader av stall.

Hemsida

http://www.stallkonsult.se/

Kontakt

070-334 27 67

agneta.hermansson@stallkonsult.se