Placera rätt för bättre ekonomi

Långa avstånd mellan lagringsplatserna för grovfoder, foderblandare och strö till stallet innebär ökade kostnader i form av bränsle till traktorn, arbetstid och kan också bli sämre arbetsmiljömässigt. Detsamma gäller för avstånd mellan olika djuravdelningar (mjölkkoavdelningen och sinkoavdelningen t ex.) eller avståndet mellan hage och stall för den delen. Korta avstånd minskar arbetstiden och därmed kostnaden för förflyttningen av djuren.

Så även om man sparar in på fyllnadsmaterial i samband med grundläggning av ett stall så kanske det är mer ekonomiskt i längden att ta kostnaden för fyllnadsmaterialet och få bättre logistiska förhållanden på gården.

I inom livsmedelsproduktion är man mycket noga med att skilja ”smutsigt från rent” och naturligtvis är det en aspekt att tänka över i samband med ett stallbygge. Låt gödsellagring och andra smutsiga ytor vara på en del av gården där man inte behöver passera med maskiner för att komma till rena ytor på gården. Låt t ex. foderförvaringen stå separat från gödselhanteringen och så till att du inte behöver passera området för gödselhanteringen i samband med fodertransporterna så minskar du risken för smittspridning och kontaminering och därmed kassering av foder t ex.

situation

Agneta Hermansson

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.