Markförbättring i hästhagar är bra för alla!

hage1Hästar gillar lera på kroppen men inte runt fötterna.

I och med att besättningarna på gårdarna blir större blir belastningen på marken runt stallen också större. Det är särskilt tydligt på hästgårdar där hagarna ofta är förhållandevis små med tanke på antalet hästar som hålls på ytan.

Blöt lera är en utmärkt grogrund för diverse hudsjukdomar. Mugg och rasp är två vanliga sjukdomar som lätt får fäste om hästar går på lerigt underlag. Lera är också halt och kan även suga fast vid hästens ben om den är djup. Hal och djup lera ökar risken för vrickningar och påfrestningar på leder och ligament hos hästen.

Om man bortser från de direkta riskerna med lera i hagarna kan man tänka på påfrestningen på luftvägarna hos både häst och skötare när det är dags att borsta lera från hästen inför ridlektionen.

En lerig hage är svår att mocka och mycket av den gödsel som borde ha mockats ur hagen trampas istället ner av hästarna. Av samma anledning är det klokt att hårdgöra och dränera ytan runt utfodringsplatsen. Foderrester och gödsel är sådant man vill få bort från hästarnas hage så fort och så enkelt som möjligt.

Näringsämnena i gödseln som inte mockas bort från hagen flyter ut i diken runt hagarna och bidrar till övergödningen i våra vattendrag. I en hage med gräs är det gräset som tar upp näringsämnena till stor del vilket minskar risken för utlakning till vattendragen. Gör man förbättringsåtgärder genom att dränera och grusa upp hårt belastade ytor blir det lättare att ta bort gödseln och använda den till ytor där den gör mer nytta, dvs. på åkern.

hage2

Även vid kallt väder föredrar hästarna jämnt och torrt underlag.

Inga hästar tycker det är särskilt trevligt att stå i lera timme ut och timme in. Markförbättring som ger torrare ytor vid grindar och utfodringsplatser etc. medför att hästarna har möjlighet att hålla sig torrskodda. Eftersom hästar normalt föredrar torra, grusade ytor före lera är också chansen god att de områden som man vill ha gräsbevuxna får en möjlighet att återhämta sig eftersom hästarna ofta undviker dessa platser vid blött väder.

Man kan göra markförbättringar på flera olika sätt. Det enklaste är förstås att hälla ett lass med grus på de lerigaste ställena, men att gräva ur, lägga markduk, lägga ett ordentligt bärlager och sedan ett topplager lönar sig bättre i längden.

Agneta Hermansson

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.