Rostar din inredning?

Korrosion på bl a stallinredning kostar lantbruket stora summor varje år. Man undrar därför varför ny galvaniserad stallinredning rostar så fort och vad man kan göra åt det?

Järn rostar och koppar ärgar. När en metall utsätts för kemiska angrepp startar i allmänhet en elektrokemisk reaktion. Olika metaller har olika egenskaper och man pratar om hur pass ädel en metall är. Om två metaller kommer i kontakt med varandra kommer den som är mest oädel att börja rosta. Zink som används vid galvanisering är mer oädel än ett järnföremål. Zink angrips först och medan den förbrukas skyddas järnet mot korrosion.

I en stallbyggnad ska alla metalldelar bindas samman elektriskt och anslutas till jord, sk potentialutjämningssystem (SUS). Även armeringen i golvet ska anslutas till SUS. När gödsel kommer i kontakt med inredning och betongen sluts den elektriska kretsen. Den galvaniska korrosionen på inredningen kommer att accelerera eftersom miljön i betonggolvet gör armeringen mer ädel än stålinredningen.

Det som framförallt påverkar korrosionshastigheten i stallar är den fuktiga miljön samt förekomsten av frätande gaser och gödsel. Korrosionshastigheten ökar med temperaturen till ca 60°C och vid en temperatur på 0°C eller lägre upphör den. För drygt tio år sedan undersökte Korrosionsinstitutet hur zink beter sig i olika miljöer. I havsnära konstruktioner är korrosionshastigheten för zink ca 0,01 mm per år. I lantbruksbyggnader har man sett att zink på inredningsdetaljer minskar med upp till 0,2 mm per år. En vanlig skikttjocklek på galvaniserade konstruktioner är 0,6 mm och kan i värsta fall försvinna redan efter tre år.

Det finns en rad åtgärder att ta till för att minimera korrosionen. En enkel åtgärd är att montera anoder på inredningen. Ett annat är att måla eller plasta in inredningen. Många kommuner har samma problem som lantbruket men med rostande gatlyktor. Här finns metoder att gjuta in nedre delen av lyktstolpen med betong.

Föreslagna åtgärder för att minska korrosion på inredning:

  • Rengöring
  • Ventilation < 60 % RF
  • Konstruktiv utformning
  • Rostmån
  • Målning
  • Termisk sprutning
  • Tjocka zinkskikt
  • Inplastning
  • Uppgjutning av betong
  • Katodiskt skydd

Martin Dreber

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.