Ett andetag gödselgas kan döda

I stillaliggande flytgödsel råder en syrefri miljö där mikroorganismer snabbt bildar det giftiga ämnet svavelväte (vätesulfid, H2S). Svavelväte är en mycket giftig gas som i låga koncentrationer luktar illa (”ruttna ägg”) och kan ge obehag och skador som rinnande ögon, huvudvärk, illamående,  rethosta inre blödning i utsatta vävnader. Vid höga halter bedövas luktsinnet direkt och gasen kan orsaka medvetslöshet och snabb död. Det kan räcka med ett enda andetag för att döda en människa.

Det finns alltid gas nere i flytgödseln. Om flytgödsel ligger stilla i en behållare avges normalt inga farliga mängder gas men om gödseln rörs om, spolas runt eller forsar fram i en kanal så frigörs den lagrade gasen till luften. Utomhus i den friska luften späds gasen snabbt ut men i slutna utrymmen som en pumpbrunn eller tankvagn kan gaskoncentrationen lätt nå dödliga nivåder.

Under 60- och 70-talet byggdes utgödslingssystem som innebar omrörning och returspolning inomhus eller i vissa fall gödselbehållare under spalten i stallet. Efter ett antal rapporter om olyckor och kroniska skador genomfördes ett omfattande undersöknings- och forskningsprojekt se ledde till nya rekommendationer:

– vattenlås och avsugningsfläkt mellan pumpbrunn/gödselbehållare ute och stallet.

– blanda inte om eller returspola flytgödsel inomhus.

– ha inte lagringsbehållare med gödsel under spalt inomhus.

När dessa rekommendationer genomförts så försvann problemen med flytgödsel och kunskaperna om farorna började falla i glömska. Nu har det gått trettio år och farliga flytgödsellösningar börjar åter dyka upp. Jordbruket har utvecklats mycket under denna period, men förutsättningarna för bildning av farliga gödselgaser är oförändrade.

I andra länder är det vanligt att bygga enkla öppna stallar med gödselbehållare inomhus under spalt. Där är det också vanligt med olyckor i samband med tömning av gödselbehållarna. I t.ex. Irland är det vanligt med sådana stallar. Där dör det i genomsnitt två lantbrukare per år i gödselgasolyckor.

Bild Cilla Hagberg. Stall med gödsellager under spalt.
Bild Cilla Hagberg. Stall med gödsellager under spalt.

Arbetarskyddsmyndigheterna har producerat ett antal videor som hur lätt det är att råka illa ut även om man känner till farorna och är försiktig. Det är intervjuer på lantbrukare som hade tur och överlevde. Klicka på bilderna nedan för att titta på filmerna (ingen textremsa):

Höll på att röra om i gödselbehållare under spalt. Skulle snabbt in och fixa en sak. Medveten om faran men trodde det skulle lukta stark eller att man skulle bli yr, men svimmade bara tvärt. Sonen, 23 år, sprang in för att rädda och dog. Fadern överlevde tack vare en granne.

Bonde på Irland. Höll på med omröring i gödselbehållare under spalt. Stod utomhus och tittade ner i manlucka. Svimmade plötsligt utan förvarning. Räddad tack vare granne, men det tog 6 månader innan han kunde börja jobba igen.

Ytterligare en film (dramatiserad) som visar hur illa det kan gå även om man följer alla försiktighets-regler (stallet utrymt på både människor och djur, avspärrning, öppet stall,  minst 20 minuter så att gasen hinner vädras ut).

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.