Belysning i stallar

Belysning i stall. Foto Anders Ehrlemark 2013
Belysning i stall. Foto Anders Ehrlemark 2013

Belysning i djurstallar bygger ofta på gamla rekommendationer med riktvärden från Arbetsmiljöverket. I Jordbruksverkets Föreskrifter framgår att det ska finnas fönster eller andra typer av ljusinsläpp för dagsljus. Man skriver också att det ska finnas fast monterad belysning som inte ger djuren obehag och samtidigt medger tillsyn av djuren.

Syftet med belysning torde därför vara att ge en bra miljö för skötaren. Belysningen ska även uppfylla djurens krav på ljusmiljö. Hälsa, tillväxt och produktion påverkas och en rapport från SLU konstaterar att en god ljusmiljö för djuret sannolikt kan förenas med en god arbetsmiljö för människan under dagtid. För nötkreatur konstaterar man att en lägsta ljusnivå dagtid är 100 lux. Nattbelysningen bör vara jämt fördelad i stallet och ligga mellan 5 – 10 lux. Studier har också visat att ljus påverkar mjölkproduktionen. En slutsats är att kort dagslängd (8 timmar ljus) innan kalvning ger högre mjölkavkastning än hos djur som haft lång dagslängd (16 timmar ljus). Lång dagslängd (16 – 18 timmar) och en belysningsstyrka mellan 150 – 200 lux påverkar också mjölkproduktionen positivt.

Även grisar påverkas av belysningens utformning. Enligt ett EU direktiv krävs en minsta ljusnivå på 40 lux i grisstallar. En lång dagslängd har positiv effekt på digivning och suggans mjölkkvalitet. Dagsljus dygnet om kan dock vara stressande. Nattbelysning bör därför installeras jämt i stallet istället för punktvisa armaturer med full ljusstyrka.

Man ska även ta hänsyn till driftskostnaden vid val av belysning. Energikartläggningar visar att elförbrukningen för belysning ofta runt 10 % av totalen. Det kan därför vara idé att installera någon form av ljusstyrning som anpassar belysningen i stallet efter instrålning av dagsljus. Vid val av ljuskälla bör man även ta hänsyn till ljusutbytet (lumen/W) som kan variera mycket inom samma typ. Som exempel kan T5 lysrör variera mellan 65 – 100 lumen/W. En traditionell glödlampa har betydligt lägre ljusutbyte, ca 10 – 15 lumen/W.

Det finns mer att läsa i rapporten Belysning i stallar – Energieffektiv belysning och god djurvälfärd utgiven 2012 av Lantbrukets Byggnadsteknik, SLU Alnarp.

Martin Dreber

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.