Viktigt att planera för ventilation redan från början

När man bygger stallar och ridhus är det viktigt att planera för ventilationen redan från början. För att få en bra ventilation är det viktigt att typ och utrustning passar ihop med det hus man bygger. Om ventilationssystemet kommer in som en eftertanke på slutet får man ofta nöja sig med en onödigt dyr kompromiss som ofta dessutom fungerar dåligt.

Hallbyggnad med stomme av limträ. Foto Anders Ehrlemark
Hallbyggnad med stomme av limträ. Foto Anders Ehrlemark

Ett exempel på när det kan bli problem är när man bygger hallbyggnader med limträstomme. Det kan gälla ridhus eller ligghallar. I en sådan byggnad sitter det ofta kraftiga limträåsar uppe intill nocken. Tänker man sig att använda naturlig ventilation behövs stora ventilations-trummor eller en bred ventilationsöppning i nocken. Dessa kräver stora hål i taket som inte får plats mellan standard­monterade takåsar. Takåsarna kan inte kapas eftersom de bär upp taket och det är krångligt och kostsamt att eftermontera avväxlingsbalkar i nocken.

Undersidan av tak i hallbyggnad med stomme av limträ. Limträåsarna sitter tätt intill nocken. Foto Anders Ehrlemark
Undersidan av tak i hallbyggnad med stomme av limträ. Limträåsarna sitter tätt intill nocken. Foto Anders Ehrlemark

Problemen kan enkelt lösas om man tar med ventilationen i planeringen redan från börja så att den byggnadskonstruktör som ritar stommen vet var det behövs hål och hur stora de behöver vara.

Om åsarna sitter tätt ihop i nocken blir det problem när man vill montera ventilationstrummor eller nockventilation. Bild Anders Ehrlemark
Om åsarna sitter tätt ihop i nocken blir det problem när man vill montera ventilationstrummor eller nockventilation. Bild Anders Ehrlemark

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.