Vad är det för problem med hög luftfuktighet?

Hög relativ luftfuktighet är inget större problem i  sig. Det är är effekterna på luftkvalitén och risken för byggnadsskador som är anledningen till att ventilationens viktigaste uppgift är att begränsa luftfuktigheten. Hög luftfuktigheten gynnar tillväxt och spridning av många mikroorganismer och hälsofarliga ämnen. Figuren visar sambandet mellan luftfuktighet och olika hälsopåverkande faktorer vid normal rumstemperatur. Om temperaturen är lägre förskjuts fuktskalan mot högre värden.

Principiellt samband mellan mikroorganismer och hälsoproblem i relation till luftens fuktighet.
Principiellt samband mellan mikroorganismer och hälsoproblem i relation till luftens fuktighet.

Hög luftfuktighet gynnar också korrosion och röta. En byggnad med hög luftfuktighet kommer därför att kosta mer i underhåll och få kortare livslängd än en byggnad med torr luft.

Vid normal rumstemperatur bör luftfuktigheten inte överskrida 70-75%. När rumstemperaturen är lägre kan man tolerera lite högre luftfuktighet. För att undvika dålig luftkvalité i  djurstallar och ridhus rekommenderas att luftfuktigheten inte överskrider den s.k. 90-regeln. Det innebär att den numeriska summan av relativ luftighet och lufttemperatur skall vara mindre än 90.

Om till exempel stalltemperaturen är 12 grader och den relativa luftfuktigheten 85% så blir den numeriska summan 97. Detta är högre än den rekommendationen på max 90 och innebär att det är för fuktigt i stallet.

Länk till information om luftfuktighet och mikroorganismer i byggnader ->>

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.