Nytt nätverk hjälper gröna sektorn med arbetsmiljöfrågor

Kraven på företagen ökar när det gäller arbetsmiljön. Striktare regler, t.ex. när det gäller godkännande och märkning av maskiner och anläggningar samt nya kostsamma sanktionsavgifter för den som inte uppfyller kraven, gör att det blir allt viktigare ha koll på arbetsmiljöfrågorna. Många nya sanktionsavgifter träder i kraft  f.o.m 2015.

Under några år har Jordbruksverket drivit projektet Säkert Bondförnuft som erbjudit hjälp med gröna sektorns arbetsmiljöproblem. Nu är projektet avslutat, men erfarenheterna, kunskaperna och arbetsmiljöexperterna finns kvar. Dessa fortsätter sitt arbete och har bildat ett samarbetsnätverk – Säker arbetsmiljö Sverige (SaS).

Nätverket täcker hela landet och har som mål att snabbt kunna ge råd och göra insatser när det gäller frågor eller problem inom arbetsmiljöområdet.

Man kan bistå i akuta situationer t.ex. efter olycksfall, inför och efter inspektioner på arbetsplatsen, vid arbetsskade­utredningar, rehabiliteringsbehov, framtagning av juridiskt viktiga dokument, behov av mätningar av damm, buller, belastningar eller vid behov av konfliktlösning etc.

En annan viktig del är möjligheten att hjälpa till i det förebyggande arbetet, t ex i form av skyddsronder och riskbedömningar eller i form av arbetsmiljöutbildning för all personal eller för enskilda medarbetares specialbehov (motorsågsutbildning, 1:a hjälpen, förarbevis etc).

Man kan också rådgöra med SaS när man har frågor kring vad arbetsmiljölagen kräver av dig som arbetsgivare och arbetstagare eller som byggherre.

Man kommer enklast i kontakt med SaS genom att  ringa 0709-856000. Telefonen är bemannad på vardagar mellan 8:00 och 10:00. Man kan också skicka e-post till info@sakerarbetsmiljo.se

Ytterligare information kommer att finnas på nätverkets hemsida www.sakerarbetsmiljo.se

Gösta Friberg /Arbetsmiljöutvecklare

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.