Risk för farliga gödselgaser igen

På sextio och sjuttiotalet var det vanligt med utgödslingssystem i kostallar som byggde på flytgödsel. Det innebar att gödseln rann eller spolades ut ur stallet i flytande form. Det blev snabbt populärt eftersom det inte behövdes mycket mekanisering och systemet var mycket arbetsbesparande. Snart upptäckte man dock att det blev stora problem med giftiga gödselgaser. Djur och människor förgiftades och det inträffade även dödsfall. Boven i dramat var gasen svavelväte. Svavelväte bildas snabbt av bakterier nere i stillastående flygödsel. Om gödseln rörs om t.ex. med en omrörare eller vid pumpning kan snabbt stora mängder gas frigöras. Om detta sker inne i ett stall kan det få allvarliga konsekvenser eftersom svavelväte är en mycket giftig gas (Läs mer>>>). Genom att ändra systemen så att man inte behövde pumpa och spola inne i stallet samt sätta in gasavsug på känsliga punkter så kunde riskerna begränsas. Denna typ av utgödsling är nu ovanlig och därmed har också kunskaperna om riskerna fallit glömska.

Nu dyker samma farliga teknik upp igen. I mjölkkostallar behövs ofta en samlingsfålla i anslutning till mjölkningsavdelning eller mjölkningsrobot. För att spara arbete med renhållning förses ofta denna fålla med spaltgolv. Under spaltgolvet lägger man en bassäng där gödseln samlas. När sedan gödseln skall vidare till utgödslingskulvert och gödselbrunn kan det bli problem. Den säkraste lösningen är att bassängen är försedd med en tröskel så att det alltid står vätska kvar. Överskottet rinner över tröskeln och direkt ner i en kulvert eller ränna med skrapor. Så långt ät allt väl, men jag har stött på några fall där man istället sätter in en pump inne i stallet. Pumpen används för att röra om i gödselbassängen och sedan pumpa ut gödseln ur stallet. Fördelen är att man inte behöver tänka på hur gödselbassängen placeras i förhållande till gödselrännor och kulvert. Nackdelen är i stället att man fått en dödsfälla i stallet. När gödseln rörs om finns det stor risk för att svavelväte frigörs inne bland djur och människor.

ANVÄND DÄRFÖR INTE DETTA SYSTEM MED PUMPNING OCH OMRÖRING!

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.