Ljuddämpare för stallar

Stallventilation med fläktar har många fördelar, men ingen gillar fläktbuller. Dels finns det kravet i djurskyddsföreskrifterna på max 65 dBA, men det är ganska bullrigt. För att få det tystare i stallet kan man komplettera fläkten med en fläktljuddämpare. Det finns många olika typer med olika kraftig dämpning. En dämpning på 6 dB innebär en halvering av bullernivån, men om man vill ha ett tyst stall bör dämpningen vara minst 12 dB.

Alla vanliga  typer av ljuddämpare bygger på att ljudet tvingas studsa mot en tjock porös isolerskiva. En del av energin i ljudvågen kommer att absorberas inne i det porösa materialet och bara en mindre del reflekteras ut igen. Ju tjockare material och ju flera studsar ju effektivare dämpning. Medan ljudet tvingas studsa så kan luftströmmen lättare slingra sig runt hörn och hinder. Observera att frigolit och liknande inte fungerar bra som ljuddämpare. Materialet måste vara poröst och luftgenomsläppligt.

I mindre häststallar med bara några få boxar är inte ventilationsbehovet så stort och där används ofta kanalfläktar (se bilden nedan).

kanalflakt
Kanalfläkt

För denna typ av fläktar finns det färdiga kanalljuddämpare att köpa. Det finns olika typer med olika effektiv dämpning.

Fabrikstillverkad kanaldämpare monterad framför kanalfläkt. Rörkrökarna har ingen betydelse för dämpningen, utan har används för att dämparen skall vara ur vägen.

I stallar med större ventilationsbehov använder man oftast propellerfläktar med en diameter mellan 40 och 80 cm. Om man vill ha en effektiv dämpning av sådana fläktar brukar man använda platsbyggda ljuddämpare. Figuren nedan visar några typer av sådana dämpare.

lbt_ljuddampare
Olika typer av platsbyggda ljuddämpare (från Aktuellt från lantbruksuniversitetet nr 284, 1980).

För att inte strypa luftflödet är det viktigt att utrymmet där luften skall komma fram inte är för trångt. I figuren är måtten angivna i förhållande till fläktens diameter. Ljuddämparna kan byggas av plastbelagd plywwod eller spånskiva.

När man mätte dämpningseffekten på detta ljuddämpare så fick man följande resultat – typ a 6,3 dB, typ b 5,5 dB, typ c 5,5 dB, typ d 8,1 dB och typ e 15,2 dB. Mineralullskivorna var antingen 5 cm eller 10 cm tjocka (se figuren) – motsvarande standardskivor idag är 45 eller 95 mm tjocka.

Man kan få ännu effektivare dämpning om man placerar en kanalljudämpare på vind eller skulle.

kanalljuddampare
Platsbyggd kanalljuddämpare.

För denna typ av dämpare mätte man upp en dämpningseffekt på 14 dB. Står man under öppningen på en sådan dämpare är det ofta svårt att avgöra om fläkten går eller inte.

En viktig sak att tänka på när det gäller ljuddämpare är att de efter ett tag (varje år) måste rengöras. Annars kan det bli som på bilden nedan där luften knappast kommer fram. Det är en dämpare av typ a.

underhall
Baffelljuddämpare under fläktinlopp. Bristande underhåll har gjort att det samlats så mycket skräp att luften nästan inte kommer fram.

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.