Hur skall man justera ventilationen för att minimera fukten i stallet?

På hösten i vintern är det vanligt med kondens och fuktproblem i stallar. Under den kalla årstiden är det inte självklart att mera ventilation är lösningen på fuktproblemen. För att ventilationen skall kunna transportera ut fukt ur stallet så måste det vara varmare inne än ute. Om man bara ökar på ventilationsflödet så försvinner ju också mycket värme från stallet. När det är kallt och fuktigt ute kan det bli så att ventilationen för med sig mer fukt in än den kan transportera bort. I detta läge måste man både använda både tillskottsvärme och ventilation för att bli av med fukten.

Tydliga tecken på att det är för fuktigt är när man får mögelprickar och sammanhängande områden med mögel uppe i taket och i kalla hörn. Ett annat symptom är det finns mycket spindelnät.

För att styra ventilationen på bästa sätt behöver man en temperatur och fuktighetsmätare inne i stallet. Sedan kan man använda nedanstående figur som hjälp för att veta hur man skall justera värme och ventilation. Utgångsvärdet på +10C och max 80% relativ fuktighet är anpassat för hästar och nötkreatur. Schemat bygger på de naturlagar som styr utbytet av värme och fukt mellan stallet och uteluften.

Anders Ehrlemark

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.