Glöm inte bort att skydda djuren mot brand!

Höskulle_600px

I samband med att man bygger om ett gammalt stall lägger man ofta mycket stor energi på utformning av djurutrymmet och eventuella serviceutrymmen. Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att gamla stall ofta inte har något särskilt bra skydd mot brand. Elinstallationer är ofta slitna och/eller uppfyller inte dagens säkerhetsklasser och skullgolvet är ofta fullt med glipor som ger en eventuell brand från skullen fri lejd ner till djuren i stallet. Utöver dessa risker är ofta ytterdörrarna inte dimensionerade så att man hinner få ut djuren innan branden har fått fäste.

De flesta bränder i stall och ladugårdar har sin början på skullen. I vissa fall beror dessa bränder på värmeproduktion i hö eller halm men oftast beror bränderna på slitna elinstallationer. Saknas brandsektionering mellan djurutrymmet och utrymmen där brännbart material lagras ( t ex. hö på skullen) är chansen mycket liten att man ska hinna få ut djuren ur stallet innan det är övertänt.

Tänk på att brandsektionera vid ombyggnad av gamla stallbyggnader och glöm inte bort att bredda ytterdörrarna så att du snabbt kan få ut djuren om olyckan är framme.

Agneta Hermansson

Creative Commons-licens
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.