PerArne Mattsson

Erfarenhet

Konsult med inriktning på lantbruksbyggnader. Verksam sedan början av 1980-talet.

 Verksamhet

Byggnadsplanering och rådgivning

Utredningar och värderingar

Framtagning av upphandlingsunderlag

Besiktningar och projektledning

 Hemsida

http://www.ms-agritektkontor.se/

 Kontakt

Tel   018 – 52 40 00

Mobil   0703 – 28 14 84

E-post: perarne.mattsson@ms-agritektkontor.se