Cecilia ”Cilla” Hagberg

Erfarenhet

Teknikagronom med inriktning bygg.

Har tidigare arbetet på myndighet, regionalt och centralt, samt som anställd byggrådgivare.

Deltagit, som konsult, i rapporter utgivna av Jordbruksverket.

Verksamhet

Egenföretagare med inriktning mot landsbygdens bygg- och miljöfrågor.

– Ritning 2D samt 3D visualisering

– Projektering av djurstallar

– Tillståndsfrågor i samband med byggnation; förprövning, bygglov, va-frågor m.m.

– Miljöanmälan och miljötillstånd

– Livsmedelslokaler

– Rådgivare inom Greppa Näringen

– Rapporter, skrifter m.m.

Hemsida

www.cillabyggkonsult.com

Kontakt

Cilla Hagberg

Tel. 073-848 08 13

E-post: cilla@cillabyggkonsult.com