Currently browsing author

Anders Ehrlemark, Page 3

Halmströare

I ett stall med kombinerad djupströbädd och skrapad gång räknar man med en halmåtgång mellan två till fyra kg per djur och …

Luftintag i hässtall. Foto Anders Ehrlemark 2012

Viktigt att kunna justera ventilationen

Vid beräkning av ventilation i stall utgår man från det ventilationsbehov som krävs vid full beläggning sommartid, så kallad maxventilation. Det innebär …

Fel vid infästning av limträstomme

Det här är tyvärr en vanlig bild på infästning av limträstommar med betongvägg som upplag. Förutom att galvspray som rostskydd inte är …

Risk för farliga gödselgaser igen

På sextio och sjuttiotalet var det vanligt med utgödslingssystem i kostallar som byggde på flytgödsel. Det innebar att gödseln rann eller spolades …

Fuktproblem i ridhus

  Det finns många fina ridhus, men också många som har problem med fuktskador. Man tänker kanske att om man bygger ett …